А КАТЕГОРИЈА

А КАТЕГОРИЈА
А КАТЕГОРИЈА –  Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 15 кW. За упис је потребна лична карта и навршене 24 године живота. Полаже се теоријски део испита. За практично оспособљавање потребно је лекарско уверење. Са навршене 24 године, кандидат стиче право да полаже практични део испита. Кандидат може<a href="https://assignal.co.rs/a-kategorija/" class="read-more">Прочитај више</a>
А1 КАТЕГОРИЈА
А1 КАТЕГОРИЈА –  Мотоцикли чија радна запремина мотора није већа од 125цм3 и снаге мотора до 11кW, као и тешки трицикли чија снага мотора не прелази 15 кW. За упис је потребна лична карта и навршених 16 година живота. Полаже се теоријски део испита. За практично оспособљавање потребно је лекарско<a href="https://assignal.co.rs/%d0%b01-kategorija/" class="read-more">Прочитај више</a>
А2 КАТЕГОРИЈА
А2 КАТЕГОРИЈА –  Мотоцикли чија снага мотора није већа од 35 кW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 кw/кг. За упис је потребна лична карта и навршених 18 година живота. Полаже се теоријски део испита. За практично оспособљавање потребно је лекарско уверење. Практични део<a href="https://assignal.co.rs/a2-kategorija/" class="read-more">Прочитај више</a>

А КАТЕГОРИЈА –  Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 15 кW. За упис је потребна лична карта и навршене 24 године живота. Полаже се теоријски део испита. За практично оспособљавање потребно је лекарско уверење. Са навршене 24 године, кандидат стиче право да полаже практични део испита. Кандидат може полагати за возача А категорије и ако А2 категорију поседује најмање 2 године.
Наведене категорије можете полагати без поседовања било које претходне возачке дозволе, при чему сте обавезни да одслушате предвиђени број часова теоријске наставе и да одслушате и положите Прву помоћ која је организована у нашој школи.