Archives

претраживање по аутору

 

Б КАТЕГОРИЈА

Б КАТЕГОРИЈА – Моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и која немају више од осам места за седење, не рачунајући седиште за возача. За упис је потребна лична карта и навршених 16 година живота. Оспособљавање се састоји од 40 часова теоријске наставе и 40 м/чПрочитај више

А КАТЕГОРИЈА

А КАТЕГОРИЈА –  Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 15 кW. За упис је потребна лична карта и навршене 24 године живота. Полаже се теоријски део испита. За практично оспособљавање потребно је лекарско уверење. Са навршене 24 године, кандидат стиче право да полаже практични део испита. Кандидат можеПрочитај више

А1 КАТЕГОРИЈА

А1 КАТЕГОРИЈА –  Мотоцикли чија радна запремина мотора није већа од 125цм3 и снаге мотора до 11кW, као и тешки трицикли чија снага мотора не прелази 15 кW. За упис је потребна лична карта и навршених 16 година живота. Полаже се теоријски део испита. За практично оспособљавање потребно је лекарскоПрочитај више

А2 КАТЕГОРИЈА

А2 КАТЕГОРИЈА –  Мотоцикли чија снага мотора није већа од 35 кW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 кw/кг. За упис је потребна лична карта и навршених 18 година живота. Полаже се теоријски део испита. За практично оспособљавање потребно је лекарско уверење. Практични деоПрочитај више

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

Знакови опасности имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност која им прети на одређеном делу пута, као и да их обавесте о природи те опасности.  

ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ

Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе.

ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА

Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пролазе и удаљености од тих места. Такође, дају информације о престанку важења знакова изричитих наредби као и друга корисна обавештења.  

ДОПУНСКЕ ТАБЛЕ

Допунске табле могу бити постављене уз знакове опасности, знакове изричитих наредби и знакове обавештења. Циљ им је да ближе одреде значење знака уз који су постављене.    

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ