Б КАТЕГОРИЈА

Б КАТЕГОРИЈА
Б КАТЕГОРИЈА – Моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и која немају више од осам места за седење, не рачунајући седиште за возача. За упис је потребна лична карта и навршених 16 година живота. Оспособљавање се састоји од 40 часова теоријске наставе и 40 м/ч<a href="https://assignal.co.rs/b-kategorija/" class="read-more">Прочитај више</a>

Б КАТЕГОРИЈА – Моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и која немају више од осам места за седење, не рачунајући седиште за возача. За упис је потребна лична карта и навршених 16 година живота. Оспособљавање се састоји од 40 часова теоријске наставе и 40 м/ч вожње. Кандидати који поседују возачку дозволу ПСП, АМ или А категорије, иду на скраћено практично оспособљавање од 35 м/ч. За практично оспособљавање потребно је лекарско уверење. Са навршених 17 година кандидат стиче право да изађе на практични део испита. По положеном испиту добија се пробна возачка дозвола, са роком важења од једне године. Ограничења која носи пробна возачка дозвола:

  • Може се користити само на територији Републике Србије
  • Забрана управљања возилом у периоду од 23:00-05:00 часова
  • Забрана употребе телефона и других средстава за комуникацију
  • Не сме да управља под утицајем алкохола
  • Брзина кретања возила не сме бити већа од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се возило креће
  • Лице које је пробну возачку дозволу стекло са навршених 17 година живота, не сме да да управља возилом без надзора лица, које има возачку дозволу Б категорије најмање 5 година
  • Са пробном возачком дозволом није се могуће уписати за друге категорије.