Знакови опасности

приказ по категоријама

Знакови опасности имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност која им прети на одређеном делу пута, као и да их обавесте о природи те опасности.

 

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

Знакови опасности имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност која им прети на одређеном делу пута, као и да их обавесте о природи те опасности.