ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ
Знакови опасности имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност која им прети на одређеном делу пута, као и да их обавесте о природи те опасности.  
ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ
Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе.
ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА
Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пролазе и удаљености од тих места. Такође, дају информације о престанку важења знакова изричитих наредби као и друга корисна обавештења.  
ДОПУНСКЕ ТАБЛЕ
Допунске табле могу бити постављене уз знакове опасности, знакове изричитих наредби и знакове обавештења. Циљ им је да ближе одреде значење знака уз који су постављене.    

Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пролазе и удаљености од тих места. Такође, дају информације о престанку важења знакова изричитих наредби као и друга корисна обавештења.

 

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ
Знакови опасности имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност која им прети на одређеном делу пута, као и да их обавесте о природи те опасности.  
ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ
Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе.
ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА
Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пролазе и удаљености од тих места. Такође, дају информације о престанку важења знакова изричитих наредби као и друга корисна обавештења.  
ДОПУНСКЕ ТАБЛЕ
Допунске табле могу бити постављене уз знакове опасности, знакове изричитих наредби и знакове обавештења. Циљ им је да ближе одреде значење знака уз који су постављене.