Саобраћајни знакови

приказ по категоријама

Саобраћајни знакови су: знакови опасности, знакови изричитих наредби и знакови обавештења, са допунском таблом или без ње.

 

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

Знакови опасности имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност која им прети на одређеном делу пута, као и да их обавесте о природи те опасности.  

ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ

Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе.

ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА

Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пролазе и удаљености од тих места. Такође, дају информације о престанку важења знакова изричитих наредби као и друга корисна обавештења.  

ДОПУНСКЕ ТАБЛЕ

Допунске табле могу бити постављене уз знакове опасности, знакове изричитих наредби и знакове обавештења. Циљ им је да ближе одреде значење знака уз који су постављене.    

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ